Nabídka služeb

Psychoterapie

 • Dlouhodobá, systematická léčba vedoucí k lepšímu porozumění sama sobě, většímu sebepřijetí.
 • Pro zdárný průběh psychoterapie je důležitý vztah mezi klientem a psychoterapeutem – nezbytná je důvěra a bezpečný prostor.
 • V rámci psychoanalytické psychoterapie pracujeme mimo jiné s nevědomými obsahy, s cílem na ně nahlédnout a mít je více pod kontrolou, zabývat se budeme i vaším dětstvím a vztahy s nejbližšími.
 • Cíl: mít se víc rád a být i více „pánem ve svém domě“.
 • Obvyklá frekvence: 1x týdně

Psychologické poradenství

 • Je zacíleno spíše na konkrétní téma, „problém“.
 • Nepracujeme tolik se strukturou osobnosti, nejedná se o léčbu.
 • Obvyklá frekvence: dle potřeby a dohody

Mediace

 • Je vhodná, když se dvě strany nemohou dohodnout (např. při rozvodu – děti, majetek apod.) a uvítají pomoc prostředníka.
 • Cílem je vytvoření dohody, se kterou obě strany souhlasí.
 • Dohoda může být písemná.
 • Obvyklá frekvence: dle potřeby, nízký počet setkání (většinou 1-3)

Krizová intervence

 • Psychologická pomoc v akutní životní krizi.
 • Končí momentem stabilizace psychického stavu.
 • Frekvence: většinou do 10 setkání